Padişah İmzaları (Tuğralar)

Osmanlı Padişahlarının imza yerine kullandıkları, özel bir biçimi olan sembolleşmiş mühür, işaret, imzadır.