Hüsn-i Hatlar

Hüsn-i hat; Estetik ve geometrik kurallara bağlı kalarak, güzel yazı yazma sanatıdır. Genellikle İslam dinine has kutsal metinlerin yazımı için kullanılan bir tabirdir. Öğretme yetkinliğine sahip sanatçıya hattat, bu sanata da hattatlık denir.