Alemler

Minarelerin ve dini kubbelerin yapılanma açısından en üstte olan kısmıdır. Genelde metalden yapılma altın rengi bir hilalden ibarettir. Osmanlı döneminde sancakların üst kısımlarında bölükleri temsil eden işaret olarak kullanılmıştır. Günümüzde evlerde dekoratif amaçlı kullanılmaktadır.